FRAMSIDA

OM TECURA

NYHETER

PRODUKTER

BEGAGNAT

LAGERRENSNING

DEMOBILDER

PROJEKT

FINANSIERING

KONTAKTA OSS

KÖPVILLKOR

TECURA AB
Källs Nöbbelöv 1871
260 20 TECKOMATORP

SWEDEN


Telefon
+46-(0)418-45 70 30


Fax
+46-(0)418-45 70 33


E-mail

info@tecura.se

Vi har samarbete med ELCON EQUIPMENT FINANCE, och kan därför erbjuda mycket förmånlig finansiering.

-Teknik som förenklar!

Eller så kallad geometrisk röjning eller korridorsröjning. En metod för att effektivt reducera stamantalet och samtidigt öka prestationen på den motormanuella röjningen. Med detta en reducering av röjningskostnaderna i ungskog.

Metoden går ut på att 2,5 meter breda stråk körs parallellt i skogen. I dessa stråk huggs all vegetation ned. Mellan stråken lämnas zoner på ca 4-8 meter (beroende på stamantalet). Dessa röjs sedan motormanuellt med röjsåg.

FÖRDELAR
- Stamantalet reduceras effektivt till en låg kostnad.
- Prestationsökning av den motormanuella röjningen i mellanzonerna eftersom arbetet är lättare att planera, bättre framkomlighet, möjlighet att fälla stammarna ut i stråken, klara stråk att följa samt färre stammar att röja bort. Totalt sett en väl kostnadsbesparande metod.

TILLBAKA

METODBESKRIVNING

Man har med denna metod inte sett några direkta nackdelar eller tillväxtförluster. Kvalitén i det framtida beståndet är fullt jämförbart med selektivt röjda bestånd.

Röjningsmetoden i sig är inte ny. I Canada har man i många år använt sig av denna metod för att effektivisera kapaciteten och reducera kostnaderna för röjningen. Röjningsekipagen består av basmaskin med bredavverkande skogsfräsar.

Här kan man se hur stammarna i mellanzonerna enkelt kunnat fällas ut motormanuellt i stråket. Efter denna röjning är det inte längre så lätt att se var stråkröjningsmaskinen gått fram.