FRAMSIDA
OM TECURA
NYHETER
PRODUKTER
BEGAGNAT
LAGERRENSNING
DEMOBILDER
PROJEKT
FINANSIERING
KONTAKTA OSS
KÖPVILLKOR
TECURA AB
Källs Nöbbelöv 1871
268 71 TECKOMATORP
SWEDEN

Telefon
+46-(0)418-45 70 30

Fax
+46-(0)418-45 70 33

E-mail
info@tecura.se
Finansiering
Vi erbjuder finansiering genom
Nordic Finance
och
SG Equipment Finance.
-Teknik som förenklar!
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Alla priser är, om inget annat anges, exklusive moms.

All leverans är fritt TECURA, Teckomatorp. All leverans sker med förbehåll för Force Majeure samt för driftsstörningar, strejker, lockout, transportproblem, krig samt andra anledningar som står utanför TECURA ABs kontroll.

Vårt leveransansvar är alltid begränsat till att så fort som möjligt avhjälpa eventuella brister eller förseningar. TECURA ansvarar ej för eventuella driftsförluster, avancerade förluster eller indirekta förluster.

Betalningsförutsättningar: Netto kontant, om inget annat är överenskommet.

Returnering kan endast ske efter föregående överenskommelse.

Eventuell reklamation skall ske skriftligen och strax efter varans mottagande.

TECURA förbehåller sig rätten till återtagande och äganderätt tills det att varan är till fullo betald.

Vi reserverar oss för eventuella fel i texter, bilder och priser.