FRAMSIDA
OM TECURA
NYHETER
PRODUKTER
BEGAGNAT
LAGERRENSNING
DEMOBILDER
PROJEKT
FINANSIERING
KONTAKTA OSS
KÖPVILLKOR
TECURA AB
Källs Nöbbelöv 1871
268 71 TECKOMATORP
SWEDEN

Telefon
+46-(0)418-45 70 30

Fax
+46-(0)418-45 70 33

E-mail
info@tecura.se
Finansiering
Vi erbjuder finansiering genom
Nordic Finance
och
SG Equipment Finance.
-Teknik som förenklar!
LÄNK
TILLBAKA
FAE JORDSTABILISERIGSAGGREGAT
Varför schakta och transportera bort stora massor, för att sedan fylla upp med nya? Vi har maskinen som med fördel kan användas till stabiliseringarbeten vid anläggning av vägar, motorvägar, flygplatser, cykelvägar, trottoarer, industriytor, parkeringar, järnvägar........ Dessutom kan aggregatet användas för tätning av dammbottnar på marker med stor vattengenomsläpplighet.
Vid stabilisering sprids cement, kalk eller motsvarande stabiliseringsmedel ut över ytan. Med aggregatet fräses sedan materialet in i jorden till ett djup av upp till 500 mm. Med monterad packarvals återpackas jorden. När cementen bränt erhålls en fast grund, färdig för att beläggas med de sista skikten.
Fräständerna finns i olika utföranden, beroende på markens förusättningar.